Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de website https://staatsblad.info, bent u gebonden door deze gebruiksvoorwaarden, en gaat u akkoord met de toepasselijke wet- en regelgeving. U aanvaardt ook de verantwoordelijkheid voor het naleven van eventueel toepasbare lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, wordt u het gebruik van of de toegang tot deze website verboden. De materialen die deze website bevat worden beschermd door het toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

 • We geven toestemming om tijdelijk één kopie van de materialen op de website https://staatsblad.info te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële en voorbijgaande bezichtiging. Dit is het verlenen van een licentie, en houdt dus geenszins een eigendomsoverdracht in, en onder deze licentie mag u niet:
  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor eender welk commercieel doel, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen de software op de website van Staatsblad Info te ontleden of reverse-engineeren;
  • auteursrechten of andere bedrijfseigen notaties van de materialen verwijderen; of
  • de inhoud overdragen aan een andere persoon of de materialen dupliceren op eender welke andere server.
 • Deze licentie zal automatisch beëindigd worden als u een van deze beperkingen schendt en kan daarnaast door Staatsblad Info op elk moment beëindigd worden. Wanneer u klaar bent met het inkijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moeten alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigd worden, dit geldt zowel voor prints als elektronische documenten.

3. Aansprakelijkheidsbeperking

 • De inhoud van Staatsblad Info's website worden ter beschikking gesteld "zoals ze zijn'. Staatsblad Info geeft geen garanties, expliciet of impliciet. We ontkennen alle waarborgen waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk van intellectueel eigendom of andere schending van rechten, en doen hierbij afstand van aansprakelijkheid.
 • Verder geeft Staatsblad Info geen garanties of maakt geen vertegenwoordigingen wat betreft de juistheid, vermoedelijke resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of van zaken gerelateerd aan deze materialen, of van materialen op sites die gelinkt zijn aan Staatsblad Info.

4. Beperkingen

In geen enkel geval zal Staatsblad Info of zijn leveranciers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade (waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van gegevens- of winstverlies, of door onderbreking van de bedrijfsvoering) die volgt uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op Staatsblad Info's website, zelfs als Staatsblad Info of een door Staatsblad Info geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid tot dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van gegevens

De gegevens die verschijnen op Staatsblad Info's website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Staatsblad Info garandeert niet dat de materialen op zijn website accuraat, volledig of actueel zijn. Staatsblad Info kan op elk moment veranderingen doorvoeren aan de materialen op zijn website zonder voorafgaande verwittiging. Staatsblad Info is echter niet verplicht tot het updaten van deze materialen.

6. Wijzigingen

Staatsblad Info kan de gebruiksvoorwaarden van deze website op elk moment wijzigen of herzien zonder voorafgaande verwittiging. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in gebonden te zijn door de op dat moment geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangevoerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of op die locatie.

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2020.